Karoline design logo icon
Skisse prossess på nettsidedesign

Alle kan vel designe? Eller?

Ofte får man høre at hvem som helst kan sette opp en flyer, annonse, materiell til digitale flater m.m. fordi de har programmer til å gjøre det. Programmer som f.eks. Canvas som har masse ferdige maler å velge i, og som gjør det enkelt for alle å sette opp et visittkort o.l. Men hva med å være unike? Hva med materiell som er spisset til din målgruppe? Blir det fengende nok og spisset nok slik at det fanger ønsket målgruppes interesse? Eller unikt nok til å skille seg ut?

Jeg mente at jeg var en god designer når jeg var ferdig med studiene, men når jeg ser tilbake på arbeid fra studietiden ser jeg at jeg har utviklet meg med store skritt i forhold til prosjekter jeg har gjort opp igjennom arbeidslivet. Det ligger mye jobb bak design som fungerer og mange år med erfaring hvor man både har trent opp øyet og hode. Alle er kreative i større eller mindre grad, men skal man jobbe som designer må man trene på å komme opp med gode ideer konstant og kjapt. Og man må være gode på å lytte til kunden etter hva de ønsker, for så å finne ut hva de trenger.

Hvordan jobber man for å finne de riktige gode ideer?

Det er ikke bare å sette seg bak en datamaskin med de riktige programmene, og så sette sammen innholdet med eventuelt bilder og tekster og kalle det for design. For ja det kan vel stort sett alle få til om de så kun har programmet Microsoft Word. Er du en riktig god designer, så gjør du undersøkelser, skisser og tester og så justeringer før du tester igjen.

Roger L. Martin, Tim Brown og David Kelley utviklet terminologien «design thinking», som Stanford´s d. School senere videreutviklet. Ideen var en annen måte å tenke ut og løse problemer på som er mer humant for å finne ut hva som faktisk fungerer. Målet er å sette søkelys på brukeren og forstå deres behov, og involvere dem for å løse problemet for så å komme til en løsning basert på deres tilbakemelding. For igjen å teste løsningen for å finne ut om løsningen gav ønsket resultat.

Det er fem steg i «design thinking» som vil gi deg styrke og de verktøyene du trenger for å lette arbeidet med å løse komplekse problemer.

Steg 1. Empatiser – Undersøk brukernes behov

Spør sluttbrukeren for å kunne forstå problemet fra deres synsvinkel, som vil gi deg innblikk i hva sluttbruker virkelig bryr seg om. Empati er viktig for å løse et menneskelig problem, og lar designeren sette til side sine egne antagelser og få reell innsikt i brukerne og deres behov.

Steg 2. Definer – Angi brukernes behov og problemer

Informasjonen hentet fra steg 1 blir analysert og organisert for å finne kjerneproblemene som er blitt identifisert. Problemet bør ha mennesket i fokus, basert på dine oppfatninger av hva som er sluttbrukers behov. Dette steget hjelper designeren med å finne gode ideer for å etablere funksjoner og andre elementer for å løse det aktuelle problemet.

Steg 3. Idé – Utfordre forutsetninger og skap ideer

Når steg 2 er gjennomført har designeren en god forståelse av sluttbrukeren og deres behov, og kan se problemet fra forskjellige perspektiver. Nå er tiden for idemyldring og skape så mange ideer som mulig. Ikke lag begrensninger i dette stadiet, la ideene flyte fritt.

Steg 4. Prototype — Lage løsninger

I steg 4 er det tid for å reflektere over hva du har lært av sluttbrukeren, og spørre deg selv om ideene passer til målgruppen og deres hverdagsliv. Skisser ned ideer som kan løse problemet. Skissene testes og tilbakemeldingene gås igjennom og justeringer tas før dette vises til kunde.

Steg 5. Test – Prøv løsningene dine

Nå skal løsningen presenteres og testes av sluttbrukerne. Ikke forsvar dine ideer, men lær av tilbakemeldingene. Poenget er å lære hva som fungerer eller ikke. Så gå tilbake til ide- eller prototyp fasen og gjør justeringer etter hva du har lært. Repeter prosessen til du har et sluttprodukt som fungerer og som løser problemet.

«Design thinking» er ikke en linear prosess hvor du kan huke av for hvert steg som er ferdig. Det kan være en repetitiv prosess hvor stegene går i loop, hvor man ender med innsikt og et sluttresultat som er spisset og gjennomførbart. Dette er prosesser som tar tid å utvikle og som er utrolig viktige, ikke bare for å lage fint design, men det å finne riktig medier for å nå ønsket målgruppe med et innhold som treffer, og design som er brukervennlig og som gjør handling eller kjøp enkelt.

Trenger man slike prosesser på alt av materiell? Nei ikke nødvendigvis. Men skal du f.eks. ha en større kampanje som skal vare over lengre tid, bør du jo sikre at du faktisk treffer målgruppa, og at du når ønsket resultater.

Del gjerne:

Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Design betyr å gi form til noe. Som designer bestemmer du hvordan noe skal se ut, og hvordan den skal fungere. Man trenger gode kunnskaper om form, farge og materialer men vel så viktig er det å ha ett trent øye for alle detaljene.