Karoline design logo icon

Hadeland Energi – Årsrapport

Årsrapport

På oppdrag fra Los & Co Drammen hadde jeg gleden av å designe årsrapporten for Hadeland Energi også i år. Mitt mål var å gi rapporten en oppdatert og moderne layout som skulle gjenspeile selskapets verdier og prestasjoner på en visuelt tiltalende måte.

Ny Årsrapport med Moderne Layout

Hadeland Energi er en ledende aktør innen energibransjen, og deres årsrapport er et viktig dokument som gir interessenter og investorer innsikt i selskapets resultater og strategier. På oppdrag fra Los & Co Drammen fikk jeg i oppgave å revitalisere layouten av årsrapporten for å gjøre den mer engasjerende og brukervennlig.

Jeg utførte en vurdering av eksisterende layouten og identifiserte områder for forbedring. Deretter utviklet jeg en oppdatert layout som var i tråd med dagens designtrender og som optimaliserte brukeropplevelsen.

Jeg inkorporerte moderne grafiske elementer og visuelle virkemidler for å øke appell og interesse for årsrapporten. Dette inkluderte bruk av dynamiske diagrammer, infografikk og illustrasjoner som bidro til å gjøre komplekse data og informasjon mer tilgjengelig og forståelig.

Designoppdraget for Hadeland Energi har vært et spennende prosjekt hvor jeg har fått utfolde min kreativitet og ferdigheter innen design. Jeg er takknemlig for tilliten fra Los & Co Drammen og ser frem til å fortsette vårt samarbeid for å skape inspirerende og effektive kommunikasjonsløsninger.

Samarbeidspartnere: Lise Nikklason Hagen prosjektleder fra Los & Co Drammen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Design betyr å gi form til noe. Som designer bestemmer du hvordan noe skal se ut, og hvordan den skal fungere. Man trenger gode kunnskaper om form, farge og materialer men vel så viktig er det å ha ett trent øye for alle detaljene.