Skryt er godt for selvtilliten!

Jobbprosess

Min datter på 3 år har veldig sterk vilje og meninger om det meste. Å få gjort noe som vi voksne tenker er bare noe man gjør, er ikke like lett for et barn å forstå som er mitt i en lek eller opptatt med en tegning. Så fant jeg frem en skrytetavle jeg hadde […]